Een testament

 

Iedereen vanaf 16 jaar mag een testament maken. Wij leggen uw wensen vast in een notariële akte, uw testament. Vervolgens ondertekenen u en wij de akte, die met die handeling ook rechtskracht krijgt.

Wij registreren de akte in het Centraal Testamenten Register en bewaren de akte zelf in onze kluis. U krijgt een afschrift mee. U kunt uw testament altijd wijzigen. Het wijzigen kan echter alleen door het maken van een nieuw testament bij (en door) de notaris

 

Testament voor samenwoners

Als u samenwoont en niet bent getrouwd of als partners geregistreerddan zijn zonder een testament uw familieleden, “bloedverwanten”, uw erfgenaam en uw partner krijgt dan niets.

Mocht één van u onverhoopt overlijden en wilt u dat uw achterblijvende partner in het huurhuis kan blijven wonen, dan hebt u een verblijvings­beding nodig. Die kunt u opnemen in uw samenlevingscontract. U hebt daarvoor geen apart testament nodig.

U heeft wel een testament nodig als u samen een huis hebt gekocht. Als uw partner in zo'n situatie overlijdt, dan valt het gedeeltelijke eigendom van het huis van uw overleden partner toe aan zijn of haar erfgenamen. In een testament kunt u uw partner tot erfgenaam benoemen en bepalen dat de vorderingen van overige erfgenamen op hem of haar pas opeisbaar zijn na diens overlijden.

 

Testament zonder kinderen

Als u geen kinderen heeft dan erft uw partner na uw overlijden uw erfenis. Maar als die vervolgens ook overlijdt, gaat uw erfenis uiteindelijk naar de bloedverwanten van uw partner. Zo is het in het wettelijk erfrecht bepaald. Met een testament kunt u het anders regelen. U kunt in uw testament bijvoorbeeld regelen welke familieleden wel en welke niet in aanmerking komen voor (een deel van) uw erfenis. Of een of meer goede doelen in uw testament opnemen of zelf een goed doel oprichten.

 

Leventestament

In een leventestament legt u uw wensen vast voor het geval u niet meer voor u zelf zou kunnen zorgen. U kunt daarin alles opnemen wat u belangrijk vindt in die – nu nog onvoorziene – situatie. Bijvoorbeeld als u gewend bent om jaarlijks schenkingen te doen aan uw (klein)kinderen. Wat moet er gebeuren als u zelf niet meer in staat bent die beslissing jaarlijks zelf te nemen?

Wanneer wilt u nog wel medische handelingen ondergaan en wanneer niet meer? Wie mag uw bankzaken behartigen? Wat moet er met waardevolle bezittingen gebeuren? Naar welk verpleeghuis wilt u en wie mag daarover beslissen? En nog veel meer praktische zaken.

Bel mij terug s.v.p.

Vul hieronder uw gegevens in om terug gebeld te worden. Vermeld, indien van toepassing, het door u gewenste tijdstip in.

Bel mij terug

© Janssen & van Commenée Alle rechten voorbehouden.