Schenkingsvarianten

 

Om uiteindelijk erfbelasting op uw erfenis te besparen, kunt u een schenking op papier aan uw kinderen doen. U verklaart dan in de schenkingsakte dat u een bepaald bedrag schuldig bent aan uw kinderen, dat u over dit bedrag rente betaalt en dat de schuld pas opeisbaar is als u en uw partner zijn overleden. De Belastingdienst accepteert deze schenkingsvorm als u die in een akte heeft vastgelegd en ook daadwerkelijk jaarlijks rente betaalt.

 

Schenking in geld of in goederen

U kunt een schenking doen in geld of in goederen bijvoorbeeld een huis, effecten, aandelen in uw BV, kunst en antiek. Kwijtschelding van schulden, bijvoorbeeld uitgeleend geld aan uw kind, is ook een schenking.

U kunt veel belasting besparen als u goederen schenkt die in de toekomst waarschijnlijk veel meer geld waard worden. Daar tegenover staat dat u bij het schenken van goederen ook met andere belastingen te maken kunt krijgen, zoals overdrachtsbelasting en inkomstenbelasting.

 

Uw voorwaarden

De Belastingsdienst accepteert een schenking altijd als deze is vastgelegd in een notariële akte. Daarmee staat bijvoorbeeld de schenkingsdatum onbetwistbaar vast. Want als tussen de schenkingsdatum en de datum van overlijden van de schenker minder dan 180 dagen zit, wordt de schenking toch bij de erfenis geteld en moet er erfbelasting over worden betaald.

Net als in uw testament kunt u ook aan schenkingen voorwaarden verbinden. Met een uitsluitingsclausule in de schenkingsakte voorkomt u dat de schenking in de “huwelijksgoederengemeenschap” gaat vallen. en heeft de ‘koude kant', de aan­getrouwde familie, bij echtscheiding geen recht op de helft van de schenking.

U hebt ook de mogelijkheid om “vrij van recht' te schenken. In dat geval neemt u zelf de schenkbelasting voor uw rekening. Dit is dus een extra bevoordeling van de verkrijger. De totale schenking bestaat dan uit de waarde die u wilt geven plus de waarde van de daarbij horende schenkbelasting. Uiteindelijk betaalt u dan schenkingsrecht over de totale schenking.

Bel mij terug s.v.p.

Vul hieronder uw gegevens in om terug gebeld te worden. Vermeld, indien van toepassing, het door u gewenste tijdstip in.

Bel mij terug

© Janssen & van Commenée Alle rechten voorbehouden.